Despre Noi

Scopul asociaţiei „SUNETE DE OM ” este de a contribui la crearea unei societăți în care oamenii din toate culturile să poată îmbrățișa transformarea interioară, dezvoltarea personală, bunăstarea și compasiunea pentru a manifesta o schimbare pozitivă către un nivel de conștiență mai rafinat atât la nivel individual cât și la nivel colectiv.

În vederea îndeplinirii scopului său, asociaţia „SUNETE DE OM ” îşi propune atingerea următoarelor obiective:

 1. Să contribuim la educația socială prin oferirea de informații despre procesele de transformare interioară, dezvoltare personală, sănătate, mindfullness și bunăstare prin organizarea de evenimente educative atât în mediile de stat și private precum și prin distribuția de materiale atât prin mijloace fizice cât și în mediile online.
 2. Să susținem proiecte de transformare interioară și dezvoltare personală pentru oameni de toate vârstele și din toate mediile sociale.
 3. Să susținem campanii de informare în rândul adolescenților despre consecințele abuzului de substanțe prin prezentarea cercetărilor în domeniul neuroștiințelor și a altor cercetări relevante în acest sens.
 4.  Să ușurăm oamenii de stresul asociat cu transformările interioare și crizele de transformare interioară prin oferirea suportului calificat. Suportul calificat poate include specialiști în domeniul sănătății mentale, psihologi, psihoterapeuți, consilieri de dezvoltare personală, terapeuți holistici sau specialiști ale altor metode de vindecare alternativă. Suportul calificat include și împărtășirea informațiilor și resurselor în mediul online sau prin website-urile noastre și suportul în locațiile rezidențiale pe care le administrăm.
 5. Să promovăm bunăstarea prin oferirea suportului necesar celor care traversează un proces de transformare interioară sau o urgență spirituală, cu potențialul de a reduce nevoia lor de autoflagelare, inclusiv tendințele sinucigașe sau dependența de medicamente cu potențial dăunător.
 6. Să construim o comunitate de susținere pentru cei care sunt într-un proces de transformare interioară și dezvoltare personală în România prin dezvoltarea unor grupuri de suport online sau locale și prin organizarea de evenimente care să promoveze bunăstarea individuală și colectivă.
 7. Să lucrăm în colaborare cu alte forme de organizare în scopul de a crea un cadru de lucru transpersonal plin de compasiune pentru cei care sunt într-un proces de transformare interioară.
 8. Să scădem nivelul de stigmatizare și să promovăm toleranța pentru cei care trec prin transformări interioare sau urgențe spirituale, în comunitățile care sunt neinformate sau dezinformate cu privire la această experiență umană naturală.
 9. Să promovăm educarea:
 •   oamenilor care traversează un proces turbulent de transformare interioară prin oferirea srijinului și ghidajului despre cum să reducă simptomele, cum să înțeleagă stadiile procesului și prin oferirea unui cadru de lucru conceptual spre vindecare și integrarea experienței,
 • oamenilor care oferă suport celor traversează un proces turbulent de transformare interioară, în mod particular dar nu exclusiv îngrijitorilor profesioniști, psihologilor și terapeuților holistici prin creșterea nivelului de conștientă despre recunoastrea și tratarea simptomelor unei turbulențe în procesul de transformare interioară.
 • familiei, prietenilor și susținătorilor celor care traversează un proces turbulent de transformare interioară prin creșterea înțelegerii astfel încât ei să ofere cel mai bun sprijin celor aflați într-un astfel de proces.
 1. Să ridicăm nivelului de conștientă asupra fenomenului de urgență/criză spirituală sau transformare interioară prin introducerea unor noi studii de specialitate în școli, universități, clinici de training în sănătatea mentală și alte forme de organizare. De asemenea educarea în vederea normalizării fenomenului de urgență spirituală pentru beneficiul public prin publicarea articolelor și prin postările în social media.
 2. Să promovăm și să susținem cercetările internaționale în domeniul transformărilor interioare și dezvoltării personale prin facilitarea colaborării cu alte țări, participarea la conferințe și distribuirea resurselor online ce includ și buletine informative.
 3. Să ridicăm nivelul de conștientă asupra riscului prin care practicile religioase sau spirituale pot precipita o procesul de transformare interioară astfel încât să se ofere un spațiu de siguranță, compasiune și acceptare celor aflați în acest proces.
 4.  Să punem la dispoziție un cadru psihologic integrativ pentru o mai bună înțelegere a experiențelor de transformare interioară și dezvoltare personală.
 5.  Să promovăm armonia culturală, egalitatea și diversitatea pentru oamenii stigmatizați și etichetați cu o boală mentală ce trec printr-un proces turbulent de transformare interioară, prin ridicarea nivelului de conștientă asupra perspectivelor multi-culturale eficiente.
 6.  Să promovăm libertatea de gândire, libertatea comportamentală, conștientizarea și libertatea celor care trec printr-un proces de transformare interioară și care nu sunt un pericol pentru alții dar care au fost stigmatizați și restrictionati fără motiv.
 7.  Să susținem reintegrarea în societate a celor care au fost ostracizați datorită proceselor de transformare interioară.
 8.  Să susținem promovarea artistică și culturală prin facilitarea vindecării indivizilor angajtati în astfel de activități care își aduc aportul la moștenirea culturală națională.
 9.  Să încurajăm vindecarea prin modalități  de terapie prin artă pentru cei care experimentează procese turbulente de transformare interioară.
 10. Să întărim puntea de comunicare între știință și spiritualitate și să contribuim la cartografierea hărții psihicului uman de pe urma căreia pot beneficia cei care se luptă să înțeleagă experiențele de viață mai profunde.
 11.  Să susținem știința interdisciplinară prin facilitarea de conferințe naționale și internaționale pentru a aduce împreună cercetări de ultimă oră în domeniile legate de transformările interioare și dezvoltarea personală.
 12.  Să promovăm bunăstarea individuală morală și spirituală și să îmbunătățim comunitățile prin aportul de informații, suport și resurse celor aflați în  procese de transformare interioară și dezvoltare personală,  prin ajutorarea creșterii numărului celor care integrează conștient acest gen de experiențe.
 13. Să scădem nivelul de stigmatizare și să promovăm educația alternativă, compasiunea și integrarea socială pentru copiii diagnosticați cu autism, ADHD, ADD, etc. în comunitătile care sunt neinformate sau dezinformate cu în aceste privințe, prin organizarea de campanii de informare și evenimente care să ajute la îndeplinirea acestui scop, susținerea de proiecte și colaborarea cu centre de specialitate și specialiști în domeniu pentru sprijinul acestor copii și tineri.
 14. Să organizăm cursuri de formare (inițiere, calificare, perfecționare și specializare) și să acordăm servicii de consiliere și îndrumare vocațională.
 15. Să promovăm educația ecologică prin atragerea oamenilor spre acțiuni ce au ca scop traiul într-un mediu curat și sănătos prin evenimente de colectare a deșeurilor, gunoaielor din păduri, parcuri, refacerea cadrului natural al zonelor degradate, campanii de plantare a arborilor și arbuștilor în zone geografice cu sol degradat și educarea populației în scopul dezvoltării durabile și a creșterii gradului de conștientizare în ceea ce privește protecția mediului și a comportamentului respectuos față de mediu.
 16. Să organizăm tabere, programe, proiecte și evenimente de training pentru pregătirea voluntarilor, transformare interioară, dezvoltarea personală, educația pro-activă și creșterea implicării în comunitate.
 17. Să organizăm evenimente cultural artistice, caritabile, cu sprijinul unor artiști consacrați, dar și cu implicarea tinerilor talentați.
 18.  Să furnizam servicii sociale, de asistență socială primară și suport, conform tipologiei serviciilor sociale, prevăzute în legislație, pentru: familie, copii, tineri, vârstnici, persoane și grupuri aflate în situațiile de risc, persoane și grupuri și medii defavorizate și/sau marginalizate.
 19.  Să asigurăm oportunitățile și resursele necesare pentru participarea persoanelor vulnerabile la viața economică, socială și culturală a societății, precum și la procesul de luare a deciziilor care privesc viața și accesul lor la drepturile fundamentale, prin măsuri proactive, de prevenire și combatere a sărăciei și a riscului de excluziune socială, ce se înscriu în cadrul acțiunilor multidimensionale ale procesului de incluziune socială, constatând în servicii de adaptarea nevoilor personale, de consiliere și informare, recalificare și reconversie profesională, de inserție/reinserție socială, servicii de reabilitare, etc, inclusiv prin sprijin și/sau în natură pentru traiul zilnic, ori prin organizarea unor echipe mobile de intervenție în stradă pentru a proteja persoanele fără adăpost.
%d bloggers like this: